חזון העמותה

עמותת חיברותא קמה מתוך תחושת אחריות כלפי החברה הישראלית במטרה לגשר על הפערים בין מגזרים בחברה...

האנשים מאחורי החזון

חברי עמותת חיברותא

שותפים וידידים

הארגונים והאנשים שבלעדיהם לא יכולנו להצליח