עמותת חיברותא

עמותת חיברותא הוקמה בשנת תשנ"ה (2005), מתוך תחושת אחריות כלפי החברה הישראלית בכלל ועמק בית שאן בפרט. במטרה לגשר על הפערים בין מגזרים בחברה.

העמותה שמה לעצמה ליעד להיות מרכז לשיח, לימוד והידברות בעמק בין חלקים שונים בחברה הישראלית בנושאים של יהדות, זהות ותרבות.

העמותה פועלת ליצירת זיקה בין האדם לעמק וכן ליצירת הגירה חיובית לעמ"ק (עיר, מושבים, קיבוצים) ע"י הקמת תכניות חינוכיות והתיישבותיות בעמק בית שאן, ולמען חברה טובה יותר בזיקה ישירה לזהות היהודית המתחדשת בארץ ישראל.

תכניות העמותה :

1.       מכינת העמ”ק (עיר, מושב, קיבוץ) – מכינה קדם צבאית מעורבת לדתיים וחילוניים במושב תל תאומים בעמק המעיינות. במרכז המכינה בית מדרש לזהות יהודית ומנהיגות חברתית וקהילתית.

המכינה קוראת לבני נוער מרחבי הארץ ומחו”ל, לבוא לשנה של ברור רעיוני מקיף ומעמיק ועבודה רחבת היקף בקהילה, על מנת לעצב בעצמם ובסביבתם זהות יהודית וישראלית שתוביל דרך של עשייה חברתית ותיקון אדם ועולם.

במהלך שנת הלימודים במכינת העמ”ק עוברים החניכים תהליך משמעותי של בניית זהות וצבירת מטען ערכי של אחריות חברתית, מנהיגות, אכפתיות, סולידאריות ואהבת הארץ.

בוגריה מגשימים  ערכים אלה במסגרת שירותם הצבאי, ולאחר שחרורם כאזרחים פעילים ומעורבים המייצרים שינוי בכל מקום בו הם בוחרים להיות.

      מלבד פרויקטים חינוכיים עוסקת המכינה בפרויקטים קהילתיים והתנדבותיים  הקושרים

      בין אדם לאדם ובין אדם לאדמה. לדוג’:

-          שביל עמק המעיינות- נתיב הליכה המקיף את עמק המעיינות.  פרי יוזמת מכינת העמ”ק וחניכיה, סומן ע”י הוועדה לסימון שבילים. המיזם נולד כפרויקט חינוכי.

-          זמן ביכורה- פרויקט חברתי במרחב יישובי גוש ביכורה. חניכי המכינה מובילים פעילות חברתית ענפה ויוצרים תשתית למנהיגות נוער עצמאית בהמשך הדרך.

 

2.       חקלאות בעמ”ק                                                                                             

תכנית חקלאות בעמ”ק מהווה תחנה נוספת בדרך ההגשמה והעשייה החברתית של עמותת חיברותא.

חקלאות בעמ”ק מזמינה בוגרי צבא ושירות לאומי דתיים וחילוניים לתכנית של עבודה מועדפת בחקלאות בשדות עמק בית שאן והתנדבות בקהילה. הצעירים משתלבים בענפי החקלאות השונים בעמק למשך תקופה של כ-8 חודשים. השתלבותם מאפשרת הגברת נפח העבודה העברית בענפים שזה מכבר נמסרו לעובדים זרים.

לעבודה מעגלים משלימים המתקיימים בשעות אחה”צ בקהילה המאמצת את התכנית וכוללים:

-          בית מדרש – עיסוק מעמיק בזהות יהודית- ציונית –ישראלית, מנהיגות, פילוסופיה והעשרה. הלימודים פתוחים גם לאנשי הישוב הקולט ומהווים במת מפגש להכרות ושיח ערכי

-          שותפות מלאה בחיי הקהילה והתרבות של הישוב המאמץ.

-          התנדבות, עשייה ויזמות חברתית במארג החיים המקומי.

3.       אקדמיה בעמ”ק – תכנית חדשה, בשלבי הקמה.

אקדמיה בעמק הינה תכנית שעניינה הבאת והשארת צעירים אקדמאיים בנים ובנות דתיים וחילוניים באזור עמק המעיינות.

אקדמיה בעמ”ק פונה לצעירים המתחילים את לימודיהם האקדמיים ואשר מעוניינים בחוויית אקדמיה אחרת , אקדמיה עם ערך מוסף.

יעדי התכנית: הקמת קהילת צעירים:

-          המעוניינים לבוא ולהתיישב בעמ”ק המעיינות, לקחת חלק, להתערות ולהשפיע.

-          המעוניינים לבנות ולקחת חלק בקהילה ובבית מדרש מעורב של דתיים וחילוניים. 

-          המעוניינים לשלב את הנ”ל עם לימודים אקדמיים

-          השארת צעירים בוגרי מוסדות אקדמיים בעמק – גידול דמוגרפי חיובי בעמ”ק.