חיי קבוצה

החניכים במכינה הנם למעשה קבוצת-חיים,היינו קבוצה המתקיימת באופן רצוף ואינטנסיבי לאורך כל תקופת חודשי המכינה וכל החברים בה קשורים זה בזה באופן עמוק ואמיתי מבחינת הערבות ההדדית, החברות והמחויבות לאורחות החיים במכינה. חברות בקבוצה משמעותה מוכנות לשיתוף הדדי וקיום יחסים דיאלוגיים ואמון בין החניכים לבין עצמם. חיי הקבוצה במכינה מושתתים על עקרון הניהול העצמי כך שמהימים הראשונים מוקם מערך של גופי ניהול עצמי וקבלת החלטות על מנת לנהל תחומים אוטונמיים הנמסרים לרשות החניכים.

ככל שהשנה מתקדמת כך נצברים כלי הניהול העצמי ובמקביל גדלים תחומי האוטונומיה עד לכדי ניהול עצמאי כמעט לחלוטין בשליש האחרון של השנה. יחד עם התרחבות האוטונומיה גדלה בהתאמה רמת המחויבות של החניכים לעמידה באורחות החיים ובסטנדרטים שנקבעו על ידי צוות המכינה או על ידם.