תהליך אישי

אז מה הולך לעבור עליכם ?

יציאה מהבית, פרידה ממסגרת בית הספר ומעגל החברים הישן והעתקת מרכז הכובד של החיים למכינה.

התנסות בחיי קבוצה .

חשיפה לתכנים חדשים, רעיונות, עולמות תוכן וגירויים אינטלקטואליים.

הצבת מטרות ויעדים אישיים לתקופת המכינה

פיתוח מודעות עצמית. ביצוע תהליך בחינה אמיתית, הכרת עצמך.

התפתחות והתקדמות. אין עצירה במקום, לאחר השגת יעד תבוא הצבת יעד נוסף. העלאת הרף תוך כדי התהליך.

התבגרות. יציאה מהמכינה עם מטען ערכי צידה לדרך החיים הארוכה.

במהלך השנה ילוו אתכם המדריכים האישיים שלכם ויהיו שם בשבילכם.