ניהול עצמי

הניהול העצמי מתחיל מיומה הראשון של המכינה והולך וגדל.

החניכים מגיעים ממקומות שהתייחסו אליהם כאל ילדים וחלקם חסרי ניסיון בלקיחת אחריות. עם זאת, אנו תופסים אותם כבוגרים מספיק להציב לעצמם יעדים ולעמוד בהם.

התהליך הארגוני אינו מוביל לאנרכיסטיות וניהיליזם, אלא ללקיחת מחויבויות רבות יותר.

כמו כל תהליך במכינה, גם התהליך הארגוני חייב להיות מלווה בדיון ולמידה, ולאחר מכן בהתנסות ועשייה.

תהליך בניית  מערך הניהול עצמי

* מ”מ (מדריך מתנסה) :  בכל שבוע  זוג חניכים מתנסים כמדריכים. משמעותו של התפקיד הינו הוספת התמודדות בתחומי תוכן, עמידה מול קהל, תכנון לו”ז, לקיחת אחריות על מצב הקבוצה והתנהלותה,ניהול קונפליקטים, יוזמה ואסרטיביות. המ”מ מצטרפים כחברים מן המניין לישיבות הצוות, למעט אלו העוסקות בענייני הפרט, ומלווים על ידי המדריכים לפני, תוך כדי ובסיום השבוע.

* אחראי קבוצות לימוד:  לכל שיעור שמתקיים במכינה ישנו חניך שהינו אחראי לקבוצת הלימוד. משמעותו של התפקיד הוא לקיחת מלוא האחריות של החניכים על מהלך השיעור ,קשר עם המרצה והתנהלות החניכים המשתתפים בשיעור.  התפקיד כולל: הכרת הרכב הקבוצה, ווידוא נוכחות של כלל חברי הקב’ הנמצאים במכינה בזמן , קיום קשר רצוף עם המרצה ,שמירה במהלך השיעור על הנהלים וסטנדרט ההתנהגות הלימודית שנקבע וכו’.

* ועדות וצוותים: בתפקודה היום יומי  של המכינה לוקחים החניכים חלק פעיל בניהול הלו”ז  ע”י שותפות בוועדות וצוותים שונים, כל חניך , ע”פ העדפתו האישית, משבץ את עצמו בוועדות ובצוותים השונים ועובד יחד עם חבריו לוועדה בליווי איש צוות.        ישנו גיוון בועדות ובצוותים: ועדת תרבות, תכנים,או”ח (אורחות חיים),גיוס חניכים,עשייה בקהילה , צוות לוגיסטיקה,צוות מטבח. עם התפתחותה של השנה לוקחים החניכים אחריות רבה יותר על ניהול הלו”ז היום יומי וממלאים אותו בשלל רעיונות יצירתיים.

* סדרות: בכל סדרה שמתקיימת לוקחים החניכים אחריות מלאה על יציאתה לפועל . לכל סדרה ישנם בעלי תפקידים שונים :יו”רים,אחראי יום,אחראי לוגיסטיקה וכו’.

*שליש שלישי: היינו השליש האחרון של השנה המכינתית והוא נבנה באופן עצמאי ,פרי החלומות של המחזור הנוכחי במכינה, בליווי הצוות. לשליש זה מתכוננים רבות מבחינה לוגיסטית ומנטאלית חניכי המכינה. בשליש זה לוקחים חניכי המכינה אחריות מלאה על ניהול הלו”ז היום יומי השוטף ואף על הלו”ז שאינו שגרתי.שליש זה היינו הזדמנות להוציא לפועל את פרי שאיפותיהם של החניכים לכל אורך השנה.