מידע וליווי אישי

תהליך ההכנה מאפשר לחניכי המכינה חשיפה למבנה צה”ל על חילותיו השונים והתפקידים המוצעים להם. החשיפה נעשית במסגרת מערך שיעורי ההכנה לשירות משמעותי ומזמנת מפגשים עם מפקדים בכירים ודרגי שטח מכלל חילות צה”ל. חלק מהשיעורים נעשים בנפרד – בנים/בנות, קרביים/לא קרביים  על מנת לתת מענה מדויק ככל האפשר לצרכי החניכ/ה.

המכינה מאומצת על ידי יחידת “מורן” של חיל התותחנים ובמסגרת שיתוף הפעולה מתקיימות הפעולות הבאות: שבוע ניווטים, שבוע צבא בבסיס האימונים של היחידה, מפגשים עם מפקדים ולוחמים מתוך היחידה, שבת חינוך של כל פלוגת מסלול במכינה, אירוח מגמות של היחידה במכינה לסדרת מנהיגות.