מורי ומרצי המכינה

במכינת העמ"ק ישנה קשת נרחבת של מרצים המלמדים בסגנונות לימוד שונות, הקרש וחווית הלימוד יוצרים לימוד משותף ובניית קומה.

שבוע במכינה

דוגמא לשבוע שגרתי במכינה

סדרות לימודיות

הסדרות הם החלק המשלים לשבועות השגרה במכינה. האתגרים שבטבע והמפגשים עם אנשים אחרים מאפשרים לנו לבחון מחדש את עצמנו, את יחסינו אחד עם השני ואת אמונותינו.

לפרטים והרשמה