שעות

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

6:30

7:00 סדרונא- נקיון המכינה

7:00 סדרונא- נקיון המכינה

6:00 מד"ס

7:30

חייכונא- פותחים את הבוקר בחיוך

חייכונא- פותחים את הבוקר בחיוך

ארוחת בוקר

6:30 עבודות כפיים

8:00

ארוחת בוקר

ארוחת בוקר

התנדבות

ארוחת בוקר

8:30

סדר בוקר-לימוד בחברותות בנושאים שונים

סדר בוקר-לימוד בחברותות בנושאים שונים

ארוחת בוקר

9:15

פילוסופיה/מדרש ואגדה

רמב"ם/תעודות בסכסוך

נשיות/גבריות ויחסים בין המינים

הכנות לשבת - בישולים ונקיונות

10:45

הפסקה

הפסקה

סדר כלל מכינתי

פרשת שבוע

קריאה יחפה בפסוקים

11:15

חסידות/הוגים בראשית הציונות

חברה ישראלית/לימוד בחברותות

לימוד קבוצתי מסכם סביב ציר הזמן היהודי

12:30

הפסקה

הפסקה

שבת שלום ומבורך

12:00 סעודת שבת

שעות

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

13:00

לימוד בחבורה
(ביאליק/פרקי אבות/צרפתית)

לימוד בחבורה

12:45
כלכלה וחברה/כתיבה יוצרת

14:00

'הכשרות'- פגישות עם אנשי מקצוע המכשירים לעשייה קהילתית

ארוחת צהריים

ארוחת צהריים

מימוש- כל מה שרצית לעשות ולא היה לך פנאי...

15:00

מימוש- כל מה שרצית לעשות ולא היה לך פנאי...

מימוש- כל מה שרצית לעשות ולא היה לך פנאי...

16:00

זמן ועדות

זמן ביכורה

16:30 עבודת המידות-שיחת ראש מכינה

קבוצה קטנה- זמן מפגש ופעילות של הקבוצות הקטנות

17:00

חונכויות/ צרכים מיוחדים/מועדון קשישים/הפעלת קבוצות פעילות יסודי במושבים

תנ"ך/הגוף ומחוצה לו

18:00

שיעור חניך/ מרצה אורח

זמן מושב

מד"ס

18:30 הכנה לצה"ל

שעות

א

ב

ג

ד

ה

ו

ש

19:00

ארוחת ערב

משפחות מארחות במושבים

ארוחת ערב

19:30 ארוחת ערב

פעילות ועדות

20:00

פתח"ש- פתיחת שבוע- מה מצפה לנו השבוע...

ארוחת ערב

20:45 קריאה מקדימה של הפרשה בחברותות

21:00

קבוצה קטנה- זמן מפגש ופעילות של הקבוצות הקטנות

מליאה (החלטות קבוצתיות)

'מה נשמע' שיח קבוצתי

סיפורי ראשית/מוזיקה/תלמוד למתגייס

'משמר 'פרשת שבוע

22:00

בישולים אל תוך הלילה...

23:00