התנדבות

בימי ד מתנדבים חניכי המכינה במקומות שונים ברחבי עמק המעיינות על פי בחירתם ונטיית ליבם.

זמן ביכורה

במסגרת החיים כחלק מקהילת גוש ישובי ביכורה, חניכי המכינה לוקחים חלק בפעילות שותפת בקהילה בימי ב' ובאירועים קהילתיים נוספים. מכינת העמק רואה עצמה יוזמת ופועלת בשיתוף עם הקהילה.