שותפות בקהילה

מכינת העמק פועלת זו שנה שביעית כחלק מגוש ביכורה ורואה עצמה חלק פעיל בגוש זה בתחומים שונים:קהילה,חינוך,תרבות ועוד בהתאם לצרכי הקהילות השונות.

כחלק מהתרחבותה המספרית  של המכינה  ישנו רצון ויכולת להתפרס בכלל הישובים בגוש.

כתוצאה מכך, אנו רואים את חניכינו שותפים בחיי הקהילה של כלל ישובי הגוש ומעניקים מענה לאוכלוסיות שונות בהתאם לצרכי הקהילה: נמצאים בקשר עם בני הנוער והילדים במושבים,מעניקים מענה לימודי באמצעות חונכויות,מובילים פעילות חברתית ענפה ויוצרים תשתית למנהיגות נוער עצמאית בהמשך הדרך, מסייעים ויוצרים קשר אישי עם אוכלוסיית הקשישים בישובים הותיקים,ממנפים את תחום התודעה האקולוגית והסביבתית  ועוד’.

כל אלו הינם אמצעים ליצירת קשר אישי עם תושבי הגוש ושותפות חיים במטרה להעלות את רמת השותפות של חניכי המכינה בישובים הסובבים אותם ולחזק את תחושת השייכות למקום.

 בעינינו, הקשר הראשוני האישי של כל חניך עם משפחה מהישוב יכול להוביל להכרות טובה יותר עם הצרכים של כל ישוב,להתאמה מקסימלית של כל מיזם לישוב ,ליצירת יוזמות חדשות משותפות של חניכי המכינה ותושבי המקום , לקשרים חדשים ותחושת בית לחניכינו.